Tetőjárdák, tetőkibúvók kiépítése

A tetőjárda, tetőkibúvó árait csak személyes felmérés után tudjuk pontosan megmondani. 

Jogszabályok írják elő a tetőre való kijutás vagy feljutás és karbantartás lehetőségét, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeit (kéményseprő járda, tetőkibúvó ablak, létra, hágcsó stb.) biztosítani kell. A nem beépített tetőkre is kötelező ablakot beépíteni, hogy a kéményseprők ki tudjanak jutni a tetőre, és a kéményt az előírásoknak megfelelően, rendszeresen ellenőrizni tudják. Ehhez nem megfelelő a más műszaki tulajdonságokkal rendelkező tetőablak, egy tetőkibúvó ablak beépítése szükséges, melynek rendeltetése tetőkibúvás, bevilágítás, szellőztetés.

A kéményseprők által tetőjárdának is nevezett járórács biztosítja a kémény megközelíthetőségét. A szélesebb járórács, melyből egy kéményhez egy db beépítése javasolt, a kémény melletti munkavégzéshez biztosít mozgásteret, a keskenyebb járórácsot pedig lépcsőszerűen kell beépíteni, ez a kéményhez való feljutást szolgálja.

27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) rendelkezik.